Alegere sigilii si monitorizare

Alegerea sigiliilor de securitate

• 1. Alegerea sigiliilor de securitatea trebuie să fie efectuată de o persoană specializată.
• 2. Toate comenzile de sigilii trebuie să fie centralizate.
• 3. Producătorii de sigilii trimit produsele la o locație specifică a companiei.
• 4. Toate sigiliile de securitate trebuie să fie marcate cu o serie numerică.
• 5. Codificarea prin culoare sau locație reprezintă o metodă eficientă pentru identificarea centrelor de distribuție sau a terminalelor companiei.

Depozitarea sigiliilor de securitate

Sigiliile de securitate necesită o depozitare sigură, într-o locație la care au acces doar persoane autorizate. Astfel, poate fi prevenită utilizarea frauduloasă a sigiliilor.

Monitorizarea istoricului seriilor

Păstrarea istoricului seriilor externe separat de cele depozitate este foarte importantă. Catalogul privind seriile sigiliilor din exterior trebuie să conțină:

• 1. Data și ora sigilării.
• 2. Numărul camionului sau a containerului.
• 3. Destinația expedierii.
• 4. Numele angajatului care a aplicat sigiliul.
• 5. Identitatea șoferului.

În cazul în care șoferul nu este un angajat al expeditorului, aplicația sigiliului trebuie să fie monitorizată de un reprezentant al expeditorului. Șoferul va nota marcarea și numărul sigiliului pe foaia de transport, iar reprezentantul expeditorului va semna documentul.

Aplicarea sigiliului este importantă

• Toate sigiliile trebuie să fie aplicate urmând instrucțiile producătorului, iar angajatul desemnat trebuie să verifice sigilarea.
• Alegeți cel mai potrivit sigiliu pentru încărcătură, bazându-vă pe valoare, destinație și alți factori logistici.
• Următoarele proceduri pentru aplicarea sigiliului trebuie respectate:

• 1. Sigilați toate deschiderile camionului sau a containerului.
• 2. Inserați chingile prin încuietoare.
• 3. Ascultați cu atenție pentru a auzi „click-ul” atunci când închideți un sigiliu.
• 4. Pentru a vă asigura că procedura de sigilare a fost efectuată corect, trageți de partea sigiliului care a fost introdusă în sistemul de închidere.

Proceduri de intrare/verificare

A. Toți șoferii trebuie să prezinte documentele la poarta de securitate.
B. Personalul de la securitate va verifica permisul prezentat de șofer.
C. Personalul de securitate trebuie să urmărească următoarea informație:
• i. Numărul vehiculului, compania, numărul plăcii de înmatriculare.
• ii. Numărul containerului.
• iii. Numărul sigiliului, culoarea și codul.
• iv. Identitatea șoferului.
• v. Data și ora.